top of page

תקנון:

 1. מדיניות שילוח: ארוע "שיווה חורף", "שיווה קיץ", "קונגרס שיווה" וארועי הפעימה החודשית וכל יתר האירועים כפי שיקבעו מפעם לפעם. 
  הגעה לארוע וממנו היא באחריות המשתתף.
   

 2. אחריות העמותה:
  עמותת "דרך גבר" אחראית להפקת הארוע.
   

 3. המשתתף בארוע מצהיר ש:
  - אני  יודע שהארוע כולל מגוון של פעילויות התנסות וחווייה, ואין לראות באף אחת מפעילויות אלה, פעילות טיפולית או קלינית.
  - ידוע לי כי חלק מן הפעילויות כרוכות במאמץ פיזי, וחלקן מאתגרות רגשית ונפשית.
  - אני לוקח עלי את מלוא האחריות לשמור ולכבד את גבולותי שלי, ולהשתתף רק בפעילויות שעל פי מיטב שיפוטי מיטיבות עמי.
  - ידוע לי כי האחריות המלאה לשלומי הנפשי והגופני היא שלי בלבד.
  - עמותת דרך גבר, האנשים הפועלים בשמה ומפיקים את פוסט שיווה חורף והמנחים אינם אחראים לשלומי הפיזי והנפשי במהלך האירוע ואחריו.
  - למיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת חתימת הצהרה זו תקין לחלוטין ומאפשר השתתפותי באירוע ואינני לוקה במחלות כלשהם שאינן מאפשרות השתתפותי באירוע.
   

 4. מדיניות ביטולים: ניתן לבטל השתתפות עד 14 מיום הרכישה, ולא יותר משבעה ימי עסקים לפני הארוע. ביטול ההשתתפות כרוך בדמי ביטול בסך 5% ממחיר הארוע.
   

 5. שמירת פרטיות: הפרטים שימסרו באתר ישמשו את עמותת דרך גבר בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים.
  העמותה תשתמש בפרטי חשבון האימייל ע"מ לשלוח למשתתף עדכונים בנוגע לארוע, וכן לצורך הפצת מידע על ארועים נוספים שהעמותה יוזמת או שותפה להם.
  - המשתתף מאשר קבלת דיוור מעתותת דרך גבר.
  ניתן להסיר את שמך מרשימת התפוצה של העמותה בכל עת.
   

במילוי טופס התשלום אני מאשר את התקנון

bottom of page