top of page
R87A7460.jpg

תקנון התנהגות מינית נאותה
במפגשי עמותת דרך גבר

עמותת דרך גבר מבקשת לחבר גברים לעוצמה שלהם ולעזור לגלות עכבות, פחדים לא מודעים שמקטינים את זרימת האנרגיה בתודעה או בגוף.

בפסטיבלי שיווה אנו מבקשים להוסיף אינטימיות בחיינו: מול הטבע, המשפחה, הנשים שלנו או החברים, וגם באנרגיה מינית, באתגרי דימוי גוף, יחסים עם איבר המין, וסקס.

גבר שיוואי הוא גבר שמחובר לכל המרכזים שלו, גם השכליים והרוחניים וגם הארציים והמיניים ולחגוג את החיבור הנכון לגוף.

על כן, ברבות מהסדנאות של
נו יש עיסוק מילולי בשאלות אינטימיות, בשיתוף שיח וריקוד, ולעיתים גם באופן פיזי: חיבוק, עיסוי.

במצב זה יכול להווצר מצב שגבר שמרגיש חופשי מידי ישדר מסרים אירוטים שאינם מתאימים ואפילו צורמים לגברים אחרים בסביבתו.

 

ולכן, בכדי להגן על משתתפי המרחב עלינו לשים גבולות ולמנוע התנהגות חופשיה מידי שיכולה להיות פוגעת לאחדים 

ואותם צריך לומר אותם בבירור:
 

 • כל סוג של מגע צריך לקבל הסכמה: גם חיבוק וגם מסאז'.

 • לא נתיר עירום במרחבי הפסטיבל הציבוריים

 • בסדנאות בהן יש מגע בין גברים יציג זאת המנחה בתיאור הסדנה


מדובר על כללי נימוס חברתיים וגבולות בריאים שנבקש מהמשתתפים להקפיד עליהם.

במקרה של עבירה על אחד מאלה, ניתן יהיה לפנות לנציג תלונות שנמצא בכל אירוע ושמו ומספר הטלפון שלו יפורסמו במרכז המחנה ולהגיש תלונה.

בין אם תלונה הגיעה באופן ישיר, ובין אם יש חשד למקרה הטרדה, האחראי (או מי מטעמו) יפתחו בהליך בירור תלונה תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הנוגע לפרטי הצדדים המעורבים והאירוע.


לסיום


צריך להיות ברור שעם כל הרצון הטוב לקבע כללי התנהגות, יש לפעמים שגבולות נחצים.
ואז השאלה השיוואית היא איך ממנפים זאת לצמיחה אישית:
 

 • איך אני מתקשר את זה?

 • איך אני מתגבר על פגיעה?

 • אילו מנגנונים יכולים לעזור לי?

 • איך אני בונה לעצמי גבולות בריאים?


ולא רק הנפגע אלא גם הפוגע
 

 • מה אני עושה כשאני מגלה שפגעתי במישהו?

 • איך אני לוקח אחריות?

 • מה זה אומר להתנצל?

 • איך אני מתגבר על הבושה?

 • איך מתרחשת סליחה?

 • אילו מנגנונים יכולים לעזור לי?

בברכת: בניית גבולת בריאים, תקשורתם, ואמון בין גברים,

עמותת דרך גבר

bottom of page